O mne

Kto vlastne Andrej Palacko je?

Andrej Palacko

Fotograf Andrej Palacko sa venuje reportážnej a umelecko-reportážnej fotografii už 30 rokov. Na konte jeho profesionálnej fotografickej kariéry sú tisíce záberov z kultúrneho, umeleckého a politického života z viacerých krajín sveta. Profesionálne pôsobil nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, krajinou jeho mimoriadneho záujmu je v posledných rokoch predovšetkým Kuba.

Jeho reportážne a umelecké vnímanie sveta, zachytené na fotografických obrazoch, je založené najmä na vnútornej citlivosti, v zmysle pre detail a v rozpoznaní jedinečnosti chvíle. Andrej Palacko nie je človekom drilu, jeho tvorba je výrazom citu pre vizuálne vnímanie sveta a človeka v ňom. Má dar stvárniť ho a podať aj iným najmä vďaka génom, tej zvlášnej a tajomnej danosti, jedinečne "namiešanej" a darovanej rodičmi. Ak sa dar snúbi s pracovitosťou, chuťou i potrebou podeliť sa s ostatnými o výsledky svojej práce a umenia, môže ponúknuť svoje práce. Je otvorený novým výzvam, aj konkrétnym požiadavkám médií, agentúr či želaniam jednotlivcov.

V svojom archíve má stovky publikovaných reportáží, fotografií, aj obrázky dosiaľ nepublikované. Na exkluzívnych záberoch zachytil osobnosti z kultúrneho, umeleckého, športového a politického života (Fidel Castro, Joe Cocker, Stevie Wonder, Paul McCartney a ďalší).

Aktuálne sú jeho exkluzívne zábery z tribúny počas osláv 1. mája v roku 2006 na Kube, na ktorých zachytil posledný prejav Fidela Castra na verejnosti. Sú to výnimočné fotografie, lebo po tejto udalosti sa Fidel Castro stiahol z aktívneho politického života a niekoľko mesiacov bol hospitalizovaný a na politickú scénu sa už nevrátil. V letných dňoch tohto roka sa začal opäť objavovať na verejnosti a komunikuje zatiaľ v užších kruhoch. Preto jeho exkluzívne zábery môžu poslúžiť na uverejnenie pri príležitosti jeho návratu do spoločenského a možno aj politického života. Navyše, čoskoro – 13. augusta 2010 – Fidel Castro oslávi 84. narodeniny. Toto jubileum a návrat do spoločnosti bude akiste publicistickou príležitosťou – Andrej Palacko ponúka svoj fotografický materiál.

Ukážku fotografických prác si môžete osobne pozrieť v Cafe La Fenice.