Národný a štátny majetok vrátiť občanom Slovenska!

National and state property return citizens of Slovakia!


Národný a štátny majetok vrátiť občanom Slovenska!
National and state property return citizens of Slovakia!

Foto: Andrej Palacko

" FIDEL CASTRO RUZ , LA PERSONALIDAD DEL , SIGLO"
Cita: Andrej Palacko . Photographer , Foto: Andrej Palacko,

"Fidel Castro Ruz, osobnosť storočia"
Citácia: Andrej Palacko. Fotograf, Foto: Andrej Palacko,

" Ako môže žiť rodina, ktoréj nič nepatrí?
" Ako môže žiť Bratislava, ktoréj nič nepatrí?
" Ako môže žiť Slovensko, ktorému nič nepatrí?
Citát: Andrej Palacko

Cómo puede vivir una familia, que no es nada?
Cómo puede un Bratislava vivo, que no es nada?
Cómo puede vivir Eslovaquia, que no es nada?
Cita: Palacko Andrej

"How can a family live, which is not nothing?
"How can a live Bratislava, which is not nothing?
"How can live Slovakia, which is not nothing?
Quote: Andrej palackého